"Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow."
Anthony J. D´Angelo

Věřím, že pokrok, který hledáte, najdete v kurzech ANGLICKY-PRAKTICKY.

Jak název napovídá, mým cílem je naučit studenty angličtinu, kterou využijí v praxi, tedy v každodenním životě, v práci nebo při studiu v zahraničí. Největší důraz kladu na porozumění mluvené angličtině a mluvení. Gramatika je probírána tak, aby komunikaci podpořila, ale studenta nezmátla či nezahltila.

Mám zkušenost, že studenti se ke správnému použití gramatiky příliš upínají, a tak jim uniká hlavní cíl, tedy obsah sdělení.

Mým hlavním cílem je tedy naučit každého studenta VYJÁDŘIT SE A POROZUMĚT, a to v rámci jeho současné úrovně, kterou se snažíme krůček po krůčku posouvat. Čím pokročilejší student, tím širší škála prostředků, obratů, slovíček, a tedy i možnost přesnějšího vyjádření.

Ať už si vyberete výuku individuální, přes Skype či skupinovou, těším se na Vás!