Všeobecné podmínky

Pokud je student po první lekci nespokojen s výukou, může uplatnit nárok na vrácení školeného. Školné ve výši zůstatku po první lekci mu bude vyplaceno na účet. Pokud student nemůže v kurzu z různých důvodů pokračovat, bude mu školné vráceno ve výši zůstatku po ukončení výuky a s odečtením 50% storno poplatku.

Pokud se nemůžete dostavit na individuální lekci v dohodnutém termínu, je možné si ji nahradit ve stejném měsíci pouze v případě omluvy nejpozději 48 hodin předem. Při pozdějším přesunutí nebo zrušení lekce bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny lekce. Pondělní lekce je nutné zrušit nebo přesunout nejpozději v pátek.

Pokud student nemůže na skupinovou lekci z jakýchkoliv důvodů dorazit, lekce propadá bez nároku na náhradu.