"By learning you will teach, by teaching you will learn."
Latinské přísloví

Angličtina mě provází od mládí, kdy jsem vrcholově sportovala a díku tomu cestovala po Evropě a dalších kontinentech. Neschopnost se pořádně domluvit mě motivovala ke studiu a umožňovala nabyté znalosti trénovat na dalších cestách. Později, díky sportovnímu stipendiu, se mi podařilo vystudovat vysokou školu v USA, kam jsem se po několika letech strávených v Čechách opět vrátila pracovat. V USA jsem celkem strávila 9 let.

Výuce angličtiny se věnuji skoro 10 let. Pracuji jak s dětmi, tak se studenty a dospělými. Několik let jsem učila v jazykové škole pro děti a dospělé, kde jsem mimo jiné připravovala studenty ke Cambridge zkouškám PET a FCE. Vyučuji také ve firmách.

Na učení mě nejvíc baví předávat praktické zkušenosti s angličtinou. Každý jsme jedinečný a máme jiné znalosti, které vychází z jiných zkušeností, a mě baví hledat jak u každého studenta využít znalosti, které už má, a nabalit na ně další tak, aby na nich dál mohl stavět a uměl je využít v praxi. Celé studium vidím jako proces, který se skládá z mnoha kousků, a mě baví být jeho součástí.